Att tala inför människor är en rädsla som många människor bär på. Ändå är det många av oss som antingen i skolan eller i arbetslivet blivit ställda inför precis den uppgiften. Att prata inför människor kan kännas väldigt utsättande och så jobbigt att många drar sig från att göra det. Denna byggsten härstammar från arbete med en föreställning. Ett arbete som knyter ihop säcken och binder samman alla byggstenarna, gestaltningen, rösten, gruppdynamiken, det skrivna ordet och reflektionen.

Vi såg tidigt i vårt arbete med barn som hade svenska som andraspråk att det var en stor vinst för dem att förbereda en föreställning och att senare stå på scen, framför en publik och manifestera att de lärt sig behärska språket. En utmaning som blir till en stor seger och som belönas med applåder. Wow!

Varför arbeta med muntlig framställning?

Denna byggsten handlar om att eleverna ska förbereda ett framförande, med eller utan gestaltning, men där det som sägs är bestämt i förväg. Alltså ett muntligt framförande, eller på teaterspråk; en föreställning.

Här får eleverna möjlighet till goda kunskaper i projektarbete då vi i denna byggsten jobbar mot premiärer med tydliga deadlines. Här är det många moment eleverna får med sig – repetitionsarbete där det blir tydligt att alla behövs, att det är viktigt att komma i tid och att man måste respektera varandra för att arbetsklimatet ska fungera. Man har ett gemensamt mål och man kan vara stolt över att man tillsammans ror det i land inför en publik som inte varit del av processen.

En publik kan bestå av såväl okända människor som vi bjudit in till en föreställning eller anhöriga eller en annan klass. Poängen med att visa något för en publik som kommer utifrån gör att deltagarna få känna vikten av att ta ansvar. I mötet med publiken aktiveras alla byggstenarna samtidigt.

Hur arbetar vi med muntlig framställning?

I arbetet med muntlig framställning tar vi pedagoger ett steg tillbaka och tar rollen som handledare snarare än en pedagog. Eller på teaterspråk, vi blir regissörer mer än dramapedagoger. Du som pedagog behöver anpassa manusets längd och svårighet beroende på vilken utmaning som passar just dina elever. Använder ni er av ett färdigskrivet manus kanske det behöver förkortas eller skrivas om, eller om eleverna har skrivit manus själva kanske texten behöver förlängas.

Detta är ett grupparbete, ett projektarbete som eleverna ska ta ansvar över. Oavsett om de har 2 lektioner på sig eller 2 veckor på sig. Processen är detsamma:

  • Vad ska det handla om?
  • Var utspelar det sig?
  • Vilka handlar det om och hur ser de ut?
  • Hur kan vi få publiken att förstå vad vi vill berätta?

Muntligt framförande:

  • Vad vill du berätta?
  • För vem/vilka berättar du för?
  • Hur kan du få publiken att lyssna uppmärksamt?

Vi lägger stor vikt vid att låta eleverna få ägarskap över projektet, låta dem arbeta självständigt men också att bjuda in till att reflektera kring arbetet tillsammans och att ge och ta emot feedback. Grupparbete är något som de allra flesta kommer att ha nytta av och utföra i arbetslivet. Arbetet med den muntliga framställningen är det en ypperlig chans att öva på detta