Workshops

Sprakmetoden – fortbildning på plats hos er

Under denna workshop går vi igenom Sprakmetodens olika byggstenar. Vi blandar teori med praktiska övningar. Workshopen är 3 timmar lång inkl. paus.

Då metoden bygger på att ni pedagoger är aktiva medskapare under workshopen anpassas övningarna att fungera för just era elevgrupper.

Boka workshop

Det transspråkande klassrummet

I denna workshop fokuserar vi på hur vi kan främja det transspråkande perspektivet i klassrummet.

Genom praktiska övningar med hjälp av Sprakmetoden ger denna workshop dig som pedagog faktiska övningar att ta med dig till din undervisning.

Förberedande inför ett liv i arbetslivet

I denna workshop fokuserar vi på att arbeta med temat arbetsliv. Genom Sprakmetoden arbetar vi med praktisk svenska som tillämpas ute på olika arbetsplatser.

Här använder vi oss bland annat av rollspel och scenariobaserat lärande som metoder för att träna verklighetstrogna situationer i en fiktivt miljö.

Anpassad workshop just för er grupp

Vi kan också anpassa en workshop som passar just för er elevgrupp.

Genom exempelvis skapande skola kan skolor hitta finansiering där vi kan skapa ett kulturprojekt med avstamp i Sprakmetoden där vi exempelvis arbetar fram en flerspråkig föreställning tillsammans med eleverna.

Boka workshop

*” anger obligatoriska fält