Fortbildningen

Här kan du ta del av Sprakmetodens olika byggstenar.
I varje avsnitt finns det en film, texter och övningar.
Du kan välja att se avsnitten i valfri ordning.

p

Introduktion

Gruppdynamik

Gestaltning

w

Rösten

Det skrivna ordet

U

Reflektion

v

Muntlig framställning

R

Konklusioner