Dokument

Dokument till fortbildningen

Här hittar ni olika dokument där vi gett exempel på hur ni kan koppla kunskapskrav och måluppfyllnad till Sprakmetodens olika övningar och byggstenar.

i

åk 4-6

i

åk 9

i

Gymnasiet SvA

i

SFI

Sprakmetoden som PDF

i

SPRAK

Forskningsrapport och vidare läsning
Läslista plus annat

i

Läslista