Vad är Sprakmetoden?

I Sprakmetoden arbetar vi med dramapedagogik och teater för att främja språkutveckling. Syftet med Sprakmetoden är att ge dig som pedagog och ledare redskap att möjliggöra ett kreativt, tryggt rum där dina elever kan utveckla sin kommunikativa kompetens tillsammans med andra.

Metoden består av dessa sex byggstenar:

  1. Gruppdynamik
  2. Gestaltning
  3. Röst
  4. Det skrivna ordet
  5. Reflektion
  6. Muntlig framställning

Sprakmetoden vilar på beprövad erfarenhet och används i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning såväl som i integrationsprojekt och arbetsförberedande åtgärdsprogram, för t ex asylsökande och nyanlända.

Metoden är utvecklad av Anna-Maria Wiklund Matala och Janya Cambronero Severin, grundare av den ideella föreningen teater Aros.

Teater Aros är en ideell förening grundad i Uppsala 2009 med visionen att förändra och förbättra samhället genom teater. Vår målsättning är att lyfta estetiska läroprocesser inom utbildning, skapa föreställningar med ett starkt samhällspatos och att värna om flerspråkighet.

Sprakmetoden är utvecklad av

minuter film

deltagare som provat metoden

året då metoden utvecklades

Just nu!

Gratis workshops för pedagoger under hösten 2021 och våren 2022!

Hur kan man använda sig av teater och drama för att främja språkutveckling?

När?

Under HT-2021 och VT- 2022 erbjuder Teater Aros kostnadsfria workshops i Sprakmetoden. Metoden bygger vår 10-åriga erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och vuxna som har svenska som andraspråk.

Var?

Vi kommer till er skola när det passar dig och dina kollegor.

Boka?

Maila anna-maria@teateraros.se för att boka workshop.

“I den vanliga katederundervisningen kan det bli ett stort fokus för eleverna att göra rätt eller fel. Jag upplevde att under dramalektionerna så avdramatiseras detta på ett naturligt sätt. Det är ett lekfullt sätt att lära sig och därför gör det heller inte så mycket om man “misslyckas”.”

Lärare FBK-klass

På SFI-lektionerna lär vi oss teori och grammatik. På dramalektionerna praktiserar vi det.”

Elev på SFI Malmö