Om arbete med drama är nytt för dig, ta hjälp av dina kollegor. Använd er gemensamma APT tid till att prova övningarna. Gör övningarna hemma med dina barn eller på nästa grillfest med kompisarna.

För att du ska lyckas med Sprakmetoden behöver du som pedagog ingjuta ett lugn och en öppenhet inför dina elever. Vi är alla här för att lära, låt oss göra inlärandet så lätt och roligt som möjligt. Det finns massor av vetenskap som backar upp att lärandesituationen behöver vara trygg, en trygg plats där man får lov att göra fel. Du behöver arbeta med gruppdynamiken, vare sig du har en klass barn, ungdomar eller vuxna framför dig.

Sprakmetoden är i allra högsta grad i linje med läroplanerna och de kunskapskrav som finns. Det transspråkande perspektivet är någonting som är här för att stanna, vi lever i en global värld och våra klassrum är globala och fyllda av språk från hela världen. Vi har elever som alla ha olika behov och inlärningsstilar och vissa elever har behov av mer stöd. Låt Sprakmetoden fungera som ett komplement till din ordinarie undervisning och låt det spraka i ditt klassrum.