Övning

Statyer del 2

Så går övningen till:

Uppgiften är att skapa en staty, gestalta en situation med kroppen, denna övning görs med fördel två och två eller i större grupp med max 6 deltagare. Tips. Denna övning är bra att göra innan eleverna börjar arbeta med en scen. Tips. När eleverna visar upp statyn inför varandra, är det viktigt att de som står i statyn är helt tyst och stilla medan de som tittar på statyn gärna får prata med varandra och resonera kring vad de tror att statyn föreställer.

Syftet med övningen:

Syftet med övningen är att öva på att gestalta och visa upp sin gestaltning för andra. Att ta emot och ge feedback när de andra gissar vad statyn föreställer.

 

Tips

 prova att låta alla grupper gestalta samma ord, men de får absolut inte berätta vad ordet är. Ord som respekt, lojalitet och trygghet, leder ofta till olika slags tolkningar i statyformen och ger ofta upphov till intressanta diskussioner.