Övning

Statyer del 1

Så går övningen till:

Uppgiften är att skapa en staty, gestalta något med kroppen, denna övning görs med fördel två och två eller i större grupp med max 6 deltagare.

Syftet med övningen:

Syftet med övningen är att öva på att gestalta och visa upp sin gestaltning för andra samt ta emot och ge feedback när de andra gissar vad statyn föreställer.

 

Tips

Man kan gestalta nästan vad som helst, en tårta eller glädje.

Tips 2

När eleverna visar upp statyn inför varandra, är det viktigt att de som står i statyn är helt tyst och stilla medan de som tittar på statyn gärna får prata med varandra och resonera kring vad de är de tror att staty föreställer.

Tips 3

Prova att de alla grupper samma ord att gestalta, men de får absolut inte berätta vad ordet är. Ord som respekt, lojalitet, trygghet, leder ofta till helt olika slags tolkningar i statyformen och leder till intressanta diskussioner.