Övning

Scen

Så går övningen till:

Uppgiften är att förbereda en scen med en bestämd slutreplik. Slutrepliken, det sista som sägs, är det som avslutar scenen. Eleverna ska förbereda:
Vilka de är
Var de är
Vad som händer
Vem säger sista repliken

Syftet med övningen:

Syftet med övningen är att öva på att förbereda en scen, repetera på scenen och att visa upp scenen för andra. Denna övning går inte att göras utan att eleverna har fått prova på olika slags gestaltningar innan.

Tips

Scenen kan med fördel handla om något problem som behöver lösas, exempelvis, en dörr som ej går att öppna eller bussen som gått sönder.