1

Övning

Positioner

Så går övningen till:

Denna övning funkar bra att göra två och två. Personerna tur visas om att ställa sig i olika positioner till varandra och upprepar var man står, framför, bakom, bredvid, under osv.

Syftet med övningen:

Syftet med övningen är att träna på positionsord, prepositioner och sätta in dessa ord i et sammanhang.

Tips

Genom att låta eleverna öva på att säga meningar tillsammans med positionsordet tränar de också på hur dessa ord används i muntligt tal.