w

Övning

Plocka ord

Så går övningen till:

Uppgiften är att “plocka” och säga så många ord man hinner innan tiden tar slut. Denna övning fungerar bäst att göra två och två där person A bildar en skål med sina händer och person B “plockar” ord ut skålen.
Det är viktigt att tiden är kort max 30 sekunder, tidspressen gör att man tvingas säga ibland knasiga ord.

 

Syftet med övningen:

Syftet med övningen är rabbla ord utan att tänka. Övningen går alldeles utmärkt att använda med ett övergripande tema, exempelvis att deltagarna ska rabbla olika yrken.

Tips

Orden som sägs tenderar att associeras med varandra, exempelvis börjar man säga en frukt så fortsätter man säga frukt. Om du som pedagog upptäcker att detta sker bland dina elever, reflektera kring detta med gruppen. Hur kommer det sig att man börjar associera?

Tips 2

Det är ok att orden blir bara ljud emellanåt, det är svårt för vem som helst att rabbla ord så här.