Övning

Namn och rörelse

Så går övningen till:

Uppgiften är att säga sitt namn och göra en rörelse samtidigt.

De andra i gruppen upprepar personens namn och rörelse innan turen går vidare till nästa person.

I första rundan är det fritt att göra vilken rörelse som helst.

I följande rundor kan du som pedagog lägga till adjektiv som påverkar hur rörelsen ser ut.

Syftet med övningen:

Syftet med denna är inte ett utan flera.

Med hjälp av denna övning lär eleverna känna varandra, de får öva på att tala inför en grupp, att gestalta med sin kropp, att lära sig olika adjektiv och motsatser.

Tips

När du arbetar med adjektiv, ge gärna adjektiv som är motsatser till varandra. Detta är ett bra sätt för elever att lära sig exempelvis olika adjektiv men också vad motsatser är för något.

Tips 2

Olika rörelser påverkar på vilket sätt man säger namnet. En liten rörelse leder ofta till att man säger namnet svagt, medan en stor rörelse leder ofta till att man säger namnet högt. Reflektera detta med dina elever, vad är det som gör att kroppen och rösten påverkar varandra? Kan denna påverkan även ske utanför klassrummet? Hur påverkar det röstvolymen när man är ny på ett språk? Ställ öppna frågor.