Övning

Magstödet

Så går övningen till:

Uppgiften är att komma i kontakt med magstödet, även kallat bukstöd, för att hitta rätt muskler som ger kraft till rösten.

Syftet med övningen:

Syftet med övningen är att ljuda bokstäver och komma i kontakt med magstödet. Använd gärna övningen för att träna på att forma ljud med läpparna, bokstäver som Y, U och Å kan vara svåra för personer som har annat modersmål än svenska. I det svenska språket använder vi mycket läppar för att forma våra olika språkljud, lek och överdriv gärna läpprörelserna.

Tips

I filmen går det rätt snabbt, dra ner tempot och upprepa varje konsonantljud flera gånger. Prova med andra ljud som Ssss, Rrrr och Bbbb.