u

Övning

Frågedialog

Så går övningen till:

Uppgiften är att låta deltagarna ha en dialog men där dialogen bara får innehålla frågor. För att göra det svårare får man inte heller svara på varandras frågor.
Denna övning går bra att göra i mindre grupp eller större grupp.

Syftet med övningen:

Syftet med övningen är att träna på att ställa olika typer av frågor.

Tips

Kom överens med deltagarna och skriv upp olika sätt att ställa en fråga på som en hjälp för deltagarna.