Z

Övning

Experten

Så går övningen till:

Uppgiften är att fritt prata om ett givet tema, exempelvis hus, under en begränsad kort tid. Mellan 10 och 30 sekunder. Den som pratar ska prata om temat som om hen vore en expert. Det spelar ingen roll om det man säger är helt fel utan uppgiften går ut på att prata så mycket man hinner.

Syftet med övningen:

Syftet med övningen är att komma igång med talet och träna på berättande.

Tips

låt deltagarna komma på ämnen att prata om. Om deltagarna är nya för varandra kan du låta alla prata samtidigt till en början eller att du låter deltagarna göra övningen i mindre grupper eller två och två.

Tips 2

låt deltagarna låtsas att de är youtubers, influencers, tiktokare eller TED-talk pratare för att få dem inspirerade.